Rozeznanie rynku z dnia 31.01.2017 na usługi prawne

W związku z realizacją projektu pn. „Program Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Wałbrzyskiego”  nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4. Wspieranie gospodarki społecznej Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w ramach procedury zgodnej z zasadą rozeznania rynku zaprasza do złożenia oferty:

Wyniki procedury dotyczącej zapytania ofertowego z dnia 10.01.2017 w ramach projektu "Nie emigruję-tu zostaję"

Informacja o wybranym wykonawcy:

P.P.H.U. „PolXandra”
Aleksandra Polit - Woźniak
ul. Wiejska 2, 58-311 Struga
Łączna kwota – 8600,04 zł brutto
Data wpływu: 17/01/17

Zmiana siedziby Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej

Informujemy, że od dnia 16.01.2017 Siedziba Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej mieści się w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2 pok.26. (budynek VICOTELu).

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/01/RPO/9.4/S/OWES/FRES

W związku z realizacją projektu pn.

Subskrybuje zawartość