Ekonomia Społeczna

wpis w: Ekonomia społeczna | 0

Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna łączy cele społeczne i ekonomiczne, a jej istotę stanowiąprzedsiębiorstwa społeczne. Aspekt ekonomiczny takiegoprzedsiębiorstwa przejawia sięw tym, że musi funkcjonować na rynku jak każde inne. Stąd konieczność prowadzeniaw miarę regularnejdziałalności, podnoszenia własnej konkurencyjności czy istnieniachoćby nielicznego, ale … Continued

Skip to content