Współpraca – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

Regionalne Centrum Wspierania
Inicjatyw Pozarządowych

Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych

Forum Aktywności Lokalnej

 

Centrum Wspierania Przedsiębiorczości

Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna Arte

Urząd Miasta Wałbrzych

 

 

MOPS Wałbrzych

Fundacja Edukacyjna Siostry
Wandy Garczyńskiej

Centrum Wspierania Biznesu
Europea

Skip to content
Skip to content