Zespół – Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej

 

 

Zenon Matuszko

Przygodę z NGO rozpoczął w 1997 roku inicjując powstanie Stowarzyszenia Juwenalis w Nowej Rudzie, współtworzył Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP), od 2009 r. Prezes Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Magister historii, absolwent podyplomowych studiów: Zarządzanie Gospodarką Społeczną, Superwizja w animacji i współpracy środowiskowej, Zarządzanie Procesami rewitalizacji. Certyfikowany trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, członek Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W bieżącej pracy konsultant, trener i animator. Prywatnie mąż Sylwii oraz tata Kacperka i Filipa. Zainteresowania -rozwój lokalny, historia oraz bieganie.

Anna Rymarowicz

Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od kwietnia 2010 r., od 2015 w Zarządzie Fundacji. Magister Zarządzania Przedsiębiorczością, oraz licencjat z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz kurs doradcy biznesowego. Członkini Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju „Zmiana”. W Fundacji działa jako doradczyni, animatorka i trenerka. Uwielbia lato, piękną słoneczną pogodę i sporty wodne.

Izabela Daniel

Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od 2011 r., w zarządzie od 2017 r. Magister Zarządzania i Marketingu, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Gospodarcze i Handlowe. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kadrami i płacami. Ukończony kurs doradcy biznesowego. W Fundacji działa jako doradczyni i trenerka.

Anna Pradel – Dmochowska

Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od grudnia 2016 r. Magister historii-historia nauczycielska i dokumentalistyka konserwatorska, licencjat z pedagogiki – nauczanie dorosłych i marketing społeczny. W Fundacji coacha, animatora wspierającego i doradcy ds. zamówień publicznych. Prywatnie pasjonatka fantastyki.

Małgorzata Tomaszewicz 

Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od grudnia 2016 r.. W latach 2010-17 wolontariusz i pracownik Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych – jako koordynatorka i doradczyni. Magister politologii – specjalizacja Europeistyka. Prezes Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju „Zmiana”. W Fundacji działa jako koordynatorka i doradczyni. Prywatnie mama Martyny i Karola, pasjonatka długich spacerów.

Joanna Juras 

tekst

Bogusława Ułanowicz Pęcherczyk

Współpracownik Fundacji. Magister Psychologii i pedagogiki. Ukończone studia podyplomowe z resocjalizacji i socjoterapii. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Doradztwa Biznesowego Elżbiety Sołtys, Kursu terapii systemowej Berta Helingera oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień. Z Fundacją współpracuje jako doradczyni i trenerka. Prywatnie mama kochająca morze.

Skip to content
Skip to content