Uruchomienie – Centrum Obsługi Przedsiębiorstw Społecznych w Wałbrzychu

 

projekt realizowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Programu „Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”na lata 2022 – 2025

 

 

Podstawowym celem projektu „Uruchomienie – Centrum Obsługi Przedsiębiorstw Społecznych w Wałbrzychu” jest rozwój Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej m.in.: poprzez zwiększenie obrotów i zysków oraz rozwój form działalności.

 

 

Uzyskanie zaplanowanych efektów będzie możliwe dzięki podjęciu aktywności w ramach dwóch działań projektowych:

1. Wdrożenia rozwiązań niezbędnych do osiągnięcia wyższego poziomu ochrony środowiska oraz wyższego poziomu efektywności energetycznej

 

Działanie obejmie:
  •  zakup i montaż pompy ciepła, która będzie pozyskiwać energię ze środowiska, transformować ją a następnie przekazywać do instalacji wodnej i grzewczej,
  •  zakup i montaż systemu fotowoltaiki, który zamieniać będzie energię promieniowania słonecznego w energię elektryczną.

 

 

2. Stworzenia Centrum Obsługi Przedsiębiorstw Społecznych w Wałbrzychu – rozwój nowej formy działalności

 

 

Działanie obejmie:
  • uruchomienie Centrum – wprowadzenie na lokalnym rynku usługi dla Podmiotów Ekonomii Społecznej usprawniającej system zarządzania administracją; usługa obejmie w szczególności aspekty kadrowo-płacowe i finansowo-księgowo – prawne oraz docelowo obsługę podmiotów m.in. w aspektach zarządzania współpracą z kontrahentami, kosztami stałymi i zmiennymi oraz zasobami.

 

 

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 169 999,96 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 169 999,96 zł

 

 

 

Pokaż aktualności w projekcie