Zapytanie ofertowe 2/FRES/SJ/2019

W związku z realizacją projektu pn.: „Świdnickie Jaskółki” nr umowy na realizację projektu RPDS.09.02.01-02-0001/18, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy … Continued

Pytania dot. zapytania 1/FRES/SJ/2019

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym na adres fres@fres.org.pl wpłynęły pytania dotyczące zapytania ofertowego 1/FRES/SJ/2019. Poniżej, w załączniku, zamieszczamy zadane pytania oraz udzielone na nie odpowiedzi.   Załącznik odpowiedz na pytania z dnia 29.01.2019 dot. 1.FRES.SJ.2019 —

Zmiana zapytania 1/FRES/SJ/2019

Informujemy, iż w dniu 23.01.2019r. zapytanie ofertowe 1/FRES/SJ/2019 dotyczące projektu pn. „Świdnickie Jaskółki” zostało  zmienione. Do formularza ofertowego dodany został załącznik nr 4, w którym Wykonawca zaznaczyć powinien termin realizacji reklamacji. Pozostałe warunki nie zostały zmienione. Jednocześnie informujemy, iż w … Continued

Rozeznanie rynku – kurs elektryczny do 1 KV z dnia 21.01.2019r.

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0031/17-00 Fundacja Rozwoju … Continued

Rozeznanie rynku – palacz kotłów centralnego ogrzewania z dnia 21.01.2019r.

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0031/17-00 Fundacja Rozwoju … Continued

Rozeznanie rynku- obsługa wózków jezdniowych podnośnikowych z dnia 21.01.2019

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0031/17-00 Fundacja Rozwoju … Continued

Skip to content