Zapytanie ofertowe 4/FRES/SJ/2019

W związku z realizacją projektu pn.: „Świdnickie Jaskółki” nr umowy na realizację projektu RPDS.09.02.01-02-0001/18, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy … Continued

Chciałbym również rozwijać swoją pasję, którą jest hip-hop – Eryk

Od projektu oczekuję wyjścia na prostą, poukładania sobie planów życiowych i odnalezienia siebie. Chciałbym wyjść na prostą, znaleźć wymarzoną pracę i założyć rodzinę. Chciałbym również rozwijać swoją pasję, którą jest hip-hop. Do tego potrzebuję trzeźwego umysłu i stabilizacji życiowej. Pozdrawiam … Continued

Skip to content