UWAGA – zmiana zapytania ofertowego 4/FRES/SJ/2019 dnia 06.03.2019r.

Informujemy, iż w dniu 06.03.2019r. zmieniona została treść zapytania ofertowego 4/FRES/SJ/2019. Zmianie uległ ust. 1.11 zapytania ofertowego, tj. specyfikacja wyposażenia. Zmieniono specyfikację pozycji: 8,10,15,16,33 tabeli. Pozostałe punkty zostają niezmienione.   Zmienione zapytanie w załączeniu: zapytanie-ofertowe-4.FRES.SJ.2019 zał. 2 do zo 4.FRES.SJ.2019

Zapytanie ofertowe 4/FRES/SJ/2019

W związku z realizacją projektu pn.: „Świdnickie Jaskółki” nr umowy na realizację projektu RPDS.09.02.01-02-0001/18, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.2 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych, Poddziałanie 9.2.1 Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych – konkursy … Continued

Chciałbym również rozwijać swoją pasję, którą jest hip-hop – Eryk

Od projektu oczekuję wyjścia na prostą, poukładania sobie planów życiowych i odnalezienia siebie. Chciałbym wyjść na prostą, znaleźć wymarzoną pracę i założyć rodzinę. Chciałbym również rozwijać swoją pasję, którą jest hip-hop. Do tego potrzebuję trzeźwego umysłu i stabilizacji życiowej. Pozdrawiam … Continued

Skip to content