Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

wpis w: DOWES | 0

Zapraszamy do podjęcia współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej (Ośrodek akredytowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej). Proponowana współpraca obejmuje ważne z perspektywy rozwoju lokalnego aspekty
w obszarach:

  1. Tworzenia lub rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek non-profit) przy wsparciu OWES. Wysokość bezzwrotnego wsparcia do 165 000  zł na  utworzenie nowego podmiotu lub  rozwój istniejącego w wysokości do 127 500 zł.

 

Dotacja może między innymi pomóc w doposażeniu placówek wsparcia, świetlic, klubów, uruchomić lokalny monitoring lub zbudować punkt informacji turystycznej i promocji – DOTACJE DOSTĘPNE DO 31.05.2018r., dokumentację rekrutacyjną trzeba złożyć najpóźniej do 31.03.2018r.

  1. Indywidualne wsparcie szkoleniowo – doradcze w obszarach:
  • Pozyskiwania i rozliczania dotacji według aktualnych ministerialnych wzorów;
  • Stosowania klauzul społecznych w Prawie Zamówień Publicznych w związku
    z nowelizacją Prawa Zamówień Publicznych w 2016 roku;
  • Aspektów prawnych działalności organizacji pozarządowych – Prawo Pracy, Prawo zobowiązań, postępowanie cywilne, prawo gospodarcze;
  • Prowadzenie księgowości i rachunkowości przez Podmioty Ekonomii Społecznej (stowarzyszenia, fundacje, spółdzielnie socjalne, spółki non profit);
  • Współpraca Podmiotów Ekonomii Społecznej z Samorządem Lokalnym, w tym tworzenie i zarządzanie programami współpracy Jednostek Samorządu Terytorialnego z organizacjami pozarządowymi, które przyjmowane są przez samorządy lokalne do listopada każdego roku;
  • Inicjatywa Lokalna w praktyce.

 

W załączeniu przedstawiamy szczegółową charakterystykę oferty, która może być modyfikowana w zależności od Państwa potrzeb. Wsparcie jest prowadzone nieodpłatnie.

Celem nawiązania współpracy w powyższych aspektach prosimy o kontakt z Anną Rymarowicz – tel. 607 675 140, e-mail: anna.rymarowicz@fres.org.pl

Szczegółowa oferta Ośrodka poniżej w załączniku

 

szczegółowa oferta OWES