Stres i nerwowe podejście – Andrzej

Od jakiegoś czasu borykam się z problemem zarządzania z przekazywaniem informacji na płaszczyźnie zawodowej. Niedopowiedzenia, niedosłyszane polecenia, brak zaangażowania w pracy to wszystko sprawia, że nie radzę sobie z wywiązywania się ze zleconych mi robót. Owocem tego jest stres i nerwowe podejście do wszystkiego.

Staram się jednakże z tym uporać. Wierzę, że z pomocą Bożą uda mi się poradzić z trudnościami.

Andrzej