Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 3/DS/JASKÓLKI2/2021

Informujemy, iż do realizacji zamówienia, którego dotyczyło Zapytanie ofertowe 3/DS/JASKÓLKI2/2021 wybrana została:

 

Alicja Łukaszkiewicz

 

wartość oferty: 150,00 zł/godz.