Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej w dniu 01.03.2023r. rozpoczęła realizację projektu pn.: „Mocni w pomaganiu – rozwój potencjału instytucjonalnego kadr Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu” realizowanego z środków Programu na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023 – 2025.
Celem projektu jest rozwój kompetencji kadry stałej oraz współpracującej z PZS, a także działania adresowane do kadr instytucji z sektorów: rynku pracy, pomocy społecznej i sektorów ekonomii społecznej.
W ramach realizowanego projektu będą odbywały się warsztaty i szkolenia dla kadry Centrum Integracji Społecznej przy Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu, m.in. w obszarach budowania tzw. kompetencji „twardych” – warunkujących wysoką jakość reintegracja zawodowej oraz tzw. kompetencji „miękkich” – dbających o wysoką jakość wsparcia w obszarach kompetencji społecznych. Odbędzie się także superwizja usług realizowanych w ramach reintegracji społecznej i zawodowej.

 

 

 

 

 

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

Program na rzecz zatrudnienia socjalnego 2023 – 2025

 

wartość dofinansowania 115 150,00 zł
wartość całkowita 130 940,00 zł