Zenon Matuszko

Przygodę z NGO rozpoczął w 1997 roku inicjując powstanie Stowarzyszenia Juwenalis w Nowej Rudzie, współtworzył Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych (RCWIP), od 2009 r. Prezes Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej. Magister historii, absolwent podyplomowych studiów: Zarządzanie Gospodarką Społeczną, Superwizja w animacji i współpracy środowiskowej, Zarządzanie Procesami rewitalizacji. Certyfikowany trener Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys, członek Stowarzyszenia Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL. W bieżącej pracy konsultant, trener i animator. Prywatnie mąż Sylwii oraz tata Kacperka i Filipa. Zainteresowania -rozwój lokalny, historia oraz bieganie.

Anna Rymarowicz

Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od kwietnia 2010 r., od 2015 w Zarządzie Fundacji. Magister Zarządzania Przedsiębiorczością, oraz licencjat z Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Ukończyła Szkołę Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP oraz kurs doradcy biznesowego. Członkini Stowarzyszenia Animatorów Rozwoju “Zmiana”. W Fundacji działa jako doradczyni, animatorka i trenerka. Uwielbia lato, piękną słoneczną pogodę i sporty wodne.

Izabela Daniel

Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od 2011 r., w zarządzie od 2017 r. Magister Zarządzania i Marketingu, absolwentka studiów podyplomowych Prawo Gospodarcze i Handlowe. Wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu kadrami i płacami. Ukończony kurs doradcy biznesowego. W Fundacji działa jako doradczyni i trenerka.

Anna Pradel Dmochowska

Pracuje w Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej od grudnia 2016 r. Magister historii-historia nauczycielska i dokumentalistyka konserwatorska, licencjat z pedagogiki – nauczanie dorosłych i marketing społeczny. W Fundacji coacha, animatora wspierającego i doradcy ds. zamówień publicznych. Kierownik Centrum Intergacji Społecznej przy FRES. Prywatnie – opiekunka 4 buldogów francuskich i pasjonatka fantastyki.

Anna Kubisiak

Magister inżynier zootechnik, wieloletnie doświadczenie w pracy z osobami doświadczającymi niepełnosprawności, dogoterapeutka, hipoterapeutka, ukończone studia podyplomowe w zakresie: Profesjonalista OWES – kluczowe kompetencje doradców i animatorów.

Małgorzata Lipka 

Coach i trenerka. 13 letnie doświadczenie w pracy z rodzinami zagrożonymi wykluczeniem społecznym, kurator społeczny, asystentka rodziny. Realizator Szkoły dla Rodziców i Wychowawców. Ukończone studnia podyplomowe z coachingu posiadające akredytację International Coach Federation oraz 100-godzinne szkolenie ACSTH na poziomie ACC.

Magdalena Benc 

Informator i doradczyni, w aspektach administracyjno – rachunkowych. Obsługuje administracyjnie i księgowo Podmioty Ekonomii Społecznej i Przedsiębiorstwa Społeczne.

Bogusława Ułanowicz Pęcherczyk

Współpracownik Fundacji. Magister Psychologii i pedagogiki. Ukończone studia podyplomowe z resocjalizacji i socjoterapii. Absolwentka Szkoły Trenerów Biznesu i Doradztwa Biznesowego Elżbiety Sołtys, Kursu terapii systemowej Berta Helingera oraz Szkoły Psychoterapii Uzależnień i Współuzależnień. Z Fundacją współpracuje jako doradczyni i trenerka. Prywatnie mama kochająca morze.