Zapytanie ofertowe 1/NE3/FRES/2021

Informujemy, iż w dniu dzisiejszym, zgodnie z zapisami ust. 16.2, zapytanie ofertowe 1/NE3/FRES/2021 zostało unieważnione.