Zapytanie ofertowe 02/POMAGAMY/WCH/FRES/2024

Zapytanie ofertowe 02/POMAGAMY/WCH/FRES/2024

W związku z realizacją projektu pn. „Pomagamy – nie zwlekamy. Usługi asystenckie i wytchnieniowe
w regionie wałbrzyskim” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Fundusze
Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027, który jest współfinansowany ze środków Funduszu na rzecz
Sprawiedliwej Transformacji – Priorytet nr 9 Fundusze Europejskie na rzecz transformacji obszarów
górniczych na Dolnym Śląsku, Działanie 9.1 – Transformacja społeczna, nr umowy:
FEDS.09.01-IP.02-0044/23. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Wałbrzychu, w ramach
procedury zgodnej z zasadą konkurencyjności określoną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności
wydatków na lata 2021-2027 zaprasza do złożenia ofert na:

Świadczenie usług asystenckich oraz opieki wytchnieniowej dla osób z niepełnosprawnościami i/lub osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu

 

Dokumenty dot. zapytania

Zapytanie ofertowe 02/POMAGAMY/WCH/FRES/2024

Załączniki do zapytania ofertowego 02.POMAGAMY.WCH.FRES.2024 – usługi asystenckie i opieki wytchnieniowej