Zapytanie o cenę – sala

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z Wałbrzycha zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty na wynajem sali szkoleniowej/konferencyjnej na potrzebę realizacji zadań projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska – będzie nas więcej”.

 

Formularz oferty i zapytanie o cenę:

sala- zapytanie