Wyniki zapytania ofertowego nr ZO/01/09/FRES/0027/2018

Informujemy, że w wyniku zapytania ofertowego nr ZO/01/09/FRES/0027/2018 z dnia 13.09.2018r. wybranych zostało dwóch oferentów: Andrzej Witkowski oraz Joanna Sokołowska – Witkowska.