Wyniki zapytania ofertowego nr 1/RPO/0031/FRES z dnia 17.01.2018r.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 1/RPO/0031/FRES w ramach projektu “Motyle z Dolnego Śląska” nie wyłoniono żadnego wykonawcy – brak złożonych ofert.