Rozstrzygnięcie – zapytanie ofertowe 1/DS/MOTYLE3/2020

Informujemy, iż do realizacji zapytania ofertowego 1/DS/MOTYLE3/2020 wybrany został następujący Wykonawca:

Psychologiczna Pracownia Rozwoju Bogusława Ułanowicz – Pęcherczyk 

ul. Wesoła 1

59-420 Bolków