ROZPOCZĘCIE NABORU NA NIEFINANSOWE ŚCIEŻKI WSPARCIA OWES

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

          W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2023-2026”, nr projektu FEDS.07.05-IP.02-0002/23 przez Partnerstwo, w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące funkcję Lidera oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniąca rolę Partnera, informujemy, że rekrutacja do ww. projektu rozpoczęła się i potrwa do dnia 31.08.2026 roku. W celu zgłoszenia się do projektu należy zapoznać się z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia w ramach projektu oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie deklaracje wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa.

 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w oferowanych formach wsparcia

Załącznik nr.1 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa 2023

dekl os fiz RODO + OŚWIADCZENIE OWES 3

dekl os fiz z podmiotu RODO + OŚWIADCZENIE OWES 3

deklaracja podmiotu RODO OWES 3

KARTA wsparcia specjalisty-animatora grupowa

KARTA wsparcia specjalisty-animatora indywidualna

Obowiązek informacyjny RODO DWUP OWES 3

Obowiązek informacyjny RODO OWES 3

UMOWA ANIMACJA

UMOWA WSPARCIA SPECJALISTY