Pobyt w Misji daje mi poczucie bezpieczeństwa – Marek

Będąc na Misji w Bielawie wyjechałem z grupą do Rzeczki na kurs mający na celu rozwój umiejętnej komunikacji między ludźmi.
Podjąłem staż w Fundacji FRES. Zatrudnienie to da mi poczucie stabilizacji materialnej, a pobyt w Misji daje mi poczucie bezpieczeństwa.

Marek