OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

               W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2023-2026”, nr projektu FEDS.07.05-IP.02-0002/23, przez partnerstwo w skład którego wchodzi: Forum Aktywności Lokalnej pełniące rolę Lidera oraz Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej pełniąca rolę Partnera , informujemy że z dniem 01.07.2024 roku rozpoczynamy nabór na ścieżkę wsparcia finansowego, związanego z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych, istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa, Regulaminem udzielania wsparcia finansowania na utworzenie i utrzymania miejsc pracy w PS, w ramach projektu „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2023-2026”, wraz z załącznikami do tych regulaminów oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.

Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

* Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Wrocławska, 58-306 Wałbrzych,

74 647 88 90

* Forum Aktywności Lokalnej, ul. Główna 159, 58-312 Stare Bogaczowice,

74 848 01 00,

Formularze Rekrutacyjne przyjmowane będą od dnia 01.06.2024 roku do wyczerpania środków przeznaczonych w projekcie na ten cel. Nabory będą miały charakter ciągły i trwać będą w cyklach tygodniowych od poniedziałku do piątku, a ich ocena formalna rozpocznie się w najbliższym możliwym dniu roboczym następującym po tygodniu naboru.

DOKUMENTY:

Regulamin Wsparcia Finansowego
Załącznik 3 do RWF umowa
Załącznik 4 do RWF_Weksel
Załącznik 5 do RWF_deklaracja wekslowa
Załącznik 6 do RWF_Karta OF
Załącznik 8 Wykaz działalnosci gospodarczych wyłaczonych z ubiegania sie o pomoc
Załącznik 8a Woświadczenie dotyczące działalności wykluczonych ze wsparcia
Załącznik 9 do RWF oświadczenie brak podwójnego finansowania
Załącznik 10 do RWF_spełnienie_przesłanek_PS
Załącznik 11 do RWF oświadczenie o liczbie osób zatrudnionych

FORMULARZE REKRUTACYJNE NA ŚCIEŻKĘ FINANSOWĄ

Cześć B formularz rekrutacyjny OWES 3
Form rekrut czAI osobyfizyczne fir-1 RODO OWES 3
Form rekrut czAII osobyfizyczne fir-1 RODO OWES 3
Form rekrut czAIII podmioty fir-2 RODO OWES 3
Formul-rekrut-dla-podmiotów-cz-AI OWES 3
Formul-rekrut-dla-podmiotów-cz-AII OWES 3
Oświadczenie o pomocy de minimis

ZAŁĄCZNIK NR 1 – REGULAMIN KOW

Regulamin KOW
Załącznik 1 do Regulaminu KOW – Karta Oceny Merytorycznej
Załącznik 2 deklaracja bezstronności i poufności

ZAŁĄCZNIK NR 2 – WNIOSEK

Wniosek o wsparcie finansowe
Załącznik 1 do Wniosku_BIZNESPLAN
2.2_budżet
Załącznik 3 do Wniosku Zobowiazanie o pozostawaniu bez zatrudnienia
Załącznik 5 do WOF Oświadczenie
Załącznik 7_do Wniosku_ de minimis
Załącznik 8 do WOF Zobowiazanie
Załącznik 9 do WOF Wykluczenie

ZAŁĄCZNIK NR 7 – REGULAMIN DOFINANSOWANIA REALIZACJI IPR

REGULAMIN DOFINANSOWANIA IPR
Załącznik 1 do Regulaminu IPR wniosek
Załącznik 2 do Regulaminu IPR Harmonogram
Załącznik 3 do Regulaminu IPR _umowa
Załącznik 4_do Regulaminu IPR_ de minimis
Załącznik 5 do Regulaminu IPR oświadczenie
Załącznik 6 do Regulaminu IPR oświadczenie brak podwójnego finansowania

 
 
 

Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus