Motyle z Dolnego Śląska – na swoim. Dokumenty rekrutacyjne

Dokumenty rekrutacyjne dla uczestników projektu:

 

 

W skład dokumentów rekrutacyjnych, oprócz dokumentów wskazanych powyżej, wchodzą jeszcze: 

  • zaświadczenie z ZUS dot. statusu na rynku pracy,
  • zaświadczenie z PUP – dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych,
  • orzeczenie o niepełnosprawności.