Moim marzeniem jest… – Roman

Moim marzeniem jest to abym mógł chodzić samodzielnie i by być samodzielnym.

Całe życie jestem związany ze Świdnicą i Dolnym Śląskiem. Wiele miast i polskich regionów zwiedziłem ale zawsze wracałem na Dolny Śląsk. Nie wiem co będę robił za rok. Po prostu nie wiem.

Roman