MiS CIS czyli Mocne i Sprawne w pomaganiu Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu

 

projekt realizowany ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Programu “Odporność oraz rozwój ekonomii społecznej i przedsiębiorczości społecznej”na lata 2022 – 2025

 

 

 

Podstawowym celem projektu “MiS CIS czyli Mocne i Sprawne w pomaganiu Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu” jest rozwój Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu poprzez: zwiększenie obrotów finansowych CIS oraz rozwój form działalności i branż CIS w obszarze realizacji usług, w szczególności społecznych.

 

 

Uzyskanie zaplanowanych efektów będzie możliwe dzięki podjęciu aktywności w ramach dwóch działań projektowych:

1. Wzmocnienia potencjału do realizowania działań reintegracyjnych na rzecz uczestników zajęć w CIS

 

Działanie obejmie dostosowanie obiektu Centrum Integracji Społecznej w Wałbrzychu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – uczestników CIS oraz kadry CIS, w tym::
  •  zakup i montaż mechanicznej platformy pionowej dla potrzeb przemieszczania się osób pomiędzy dwoma poziomami obiektu, w którym znajduje się CIS,
  •  zbudowanie systemu wewnętrznej komunikacji na terenie obiektu CIS: drogi dla potrzeb dojazdu osób wraz z podjazdem, miejscami postojowymi, chodnikiem i parkingiem – dostosowanych dla potrzeb przemieszczania się osób pomiędzy różnymi obiektami CIS: dwa poziomy budynku, obiekty zewnętrzne terenu CIS, w tym ogród – służący reintegracji oraz miejsca postojowe.

 

2.Przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu pracowników  CIS zaangażowanych w proces reintegracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

 

 

Działanie obejmie reorganizację systemu zarządzania CIS, który odciąży kadrę zajmującą się reintegracją z działań administracyjno – kadrowych, w tym:
  • uruchomienie obsługi organizacyjnej administracyjnej uczestników CIS oraz współpracy z kontrahentami CIS, a tym samym odciążenie kadry zaangażowanej w proces reintegracyjny z działań administracyjnych i w konsekwencji usprawnienie funkcjonowania instytucji,
  • doposażenie stanowisk kadry realizującej obsługę, o której mowa powyżej, w zasoby niezbędne do wykonywania pracy (meble, sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem).

 

 

WARTOŚĆ PRZEDSIĘWZIĘCIA: 169 920,00 zł
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ: 169 920,00 zł

 

 

Pokaż aktualności w projekcie