LISTA RANKIGOWA WNIOSKÓW O UDZIELENIE BEZZWROTNEGO WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) I PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim” poniżej prezentujemy listę rankingową wniosków o udzielnie bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) i podstawowego wsparcia pomostowego, po ocenie Komisji Oceny Wniosków, na
zatrudnienie w Przedsiębiorstwie Społecznym/ Podmiocie Ekonomii Społecznej pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne.

lista rankingowa-rekomendacja do dofinansowania 18.02.2020