Kooperacja przedsiębiorstw społecznych o profilu krawieckim.

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

Wspólne produkty, zdolność produkcyjna, standardy produktów, logistyka przekazywania materiałów – produktów i półproduktów, poszukiwanie nowych zleceń to tylko niektóre tematy omawiane podczas spotkania przedsiębiorstw społecznych uczestniczących w spotkaniu w Spółdzielni Socjalnej Panato z udziałem OWES Wałbrzych we Wrocławiu.