Informacja o zmianie Zapytania ofertowego z dnia 11.06.2018r.

Informujemy, iż w dniu 13.06.2018r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zmieniła treść Zapytania ofertowego z dnia 11.06.2018r.

Dokonano następujących zmian:

  1. W ust.. XI Pozostałe postanowienia – dołożono pkt. 12 – Obowiązek informacyjny;
  2. W związku z obowiązkiem informacyjnym do zapytania ofertowego dołożono załącznik nr 5 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;

Jednocześnie, aby dać możliwość uzupełnienia bądź poprawy ofert,  wydłużony został  do dnia 21.06.2018r. termin składania ofert.

Poniżej załączono plik zapytania ofertowego uzupełniony o powyższe zmiany.

zapytanie ofertowe – hotel 29.06.-01.07- zmieniony dnia 13.06.2018