Dolnośląski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej powołany został do życia 20.02.2015r. jako wyodrębniona struktura w ramach Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej.

 

Zespół Ośrodka tworzą specjaliści od lat zajmujący się wsparciem rozwoju ekonomii społecznej na Dolnym Śląsku. Wysoki poziom przygotowania merytorycznego a także jakość świadczonych usług znalazła odzwierciedlenie w przyznanym 30.03.2016r. przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej  statusie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Wysokiej Jakości.

W ciągu całego okresu działalności Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej, w ramach której funkcjonuje Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, wsparliśmy powstanie i funkcjonowanie ponad 70% wszystkich dolnośląskich spółdzielni socjalnych.

Dzięki funkcjonowaniu w strukturze Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej jesteśmy Ośrodkiem, który bazując na wieloletnim doświadczeniom FRES we wspieraniu podmiotów ekonomii społecznej, poszczycić się może kilkuset wspartymi osobami, które dzięki zaangażowaniu i kompetencjom kadry ośrodka podjęły i kontynuują zatrudnienie w utworzonych przez siebie podmiotach ekonomii społecznej, często już od kilkunastu lat. Zebrane przez lata działalności na rzecz najuboższych i marginalizowanych doświadczenia, poparte stałymi analizami rynku oraz potrzeb płynących z rynku, zyskały niejednokrotnie uznanie środowiska, wyrażone również poprzez ogólnopolskie nagrody przyznawane tworzonym i wspieranym przez nas przedsiębiorstwom społecznym, miedzy innymi nagrody zdobywane przez spółdzielnie socjalne w ogólnopolskim konkursie na Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku w latach:

– 2011 rok –  Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki w kategorii „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku”,

– 2012 rok – Spółdzielnia Socjalna „Patron” w kategorii „Najlepsze Przedsiębiorstwo Społeczne Roku”, nagroda PwC,

– 2013 rok – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO w kategorii „Pomysł na rozwój” oraz „Nagroda publiczności”, nagroda PwC, ,

– 2014 rok – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO w kategorii „Nagroda laureatów”, nagroda PwC,

– 2014 rok – Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w kategorii „Nagroda publiczności”, finalista kategorii „Pomysł na rozwój”,

– 2014 rok – Spółdzielnia Socjalna „Szklany Świat” Bombki – wyróżnienie TISE,

– 2015 rok – Arte Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna w kategorii „Nagroda laureatów” oraz „Nagroda publiczności”, nagroda PwC,

– 2015 rok – Wielobranżowa Spółdzielnia Socjalna PANATO – nagroda PwC, wyróżnienie specjalne TISE.

Prowadzimy aktywne i skuteczne działania na rzecz integracji i ekonomii społecznej oraz usługi wsparcia dla przedsiębiorstw społecznych. Nasz potencjał pozwala dostosować zakres usług wsparcia do zróżnicowanych sytuacji i oczekiwań Przedsiębiorstw Społecznych.

Współpracujemy na bieżąco z Partnerami w Europie, głównie z Włoch oraz Portugalii, zaangażowanymi w rozwój sektora ekonomii społecznej oraz wspierania osób defaworyzowanych na rynku pracy oraz rozwój sektora ekonomii społecznej.

Dzięki naszej pracy powstało blisko 100 grup inicjatywnych chcących tworzyć podmioty ekonomii społecznej. Dzięki działaniom animacyjnym doprowadziliśmy do powstania Federacji Przedsiębiorstw Społecznych, której administratorem jest Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej. Nasze korzenie w ekonomii społecznej sięgają Inicjatywy Wspólnotowej Equal. Kadra DOWES zaangażowana była w budowanie na Dolnym Śląsku Wieloletniego Regionalnego Planu Działań na rzecz promocji i upowszechniania ekonomii społecznej oraz rozwoju instytucji sektora ekonomii społecznej i jej otoczenia w województwie dolnośląskim oraz budowała podwaliny rozwoju ekonomii społecznej w Polsce tworząc i realizując zapisy pierwszego w Polsce miejsko-gminnego programu wspierania spółdzielni socjalnych w powiecie wałbrzyskim.

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej zaprasza osoby oraz podmioty chcące rozpocząć lub rozwijać działalność w ramach sfery ekonomii społecznej do korzystania z usług:

– doradczych (w tym między innymi: doradztwo prawne, osobowe, marketingowe, księgowe, specjalistyczne dostosowane do konkretnych potrzeb),

– szkolenia,

– dotacje na utworzenie Przedsiębiorstwa Społecznego,

– dotacje na utworzenie miejsca pracy w istniejącym Przedsiębiorstwie Społecznym,

– dotacje na utworzenie miejsca pracy w Podmiocie Ekonomii Społecznej (pod warunkiem przekształcenia w Przedsiębiorstwo Społeczne)

– wsparcie pomostowe przez okres maksymalnie pierwszych 12 miesięcy działalności

(szczegóły wsparcia dostępne w siedzibie Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej w Wałbrzychu przy ul. Wrocławskiej 102, pok.5)

Doradcy OWES dostępni są od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 16.00
(istnieje możliwość dojazdu doradców do klienta, w związku z czym prosimy o wcześniejsze umawianie się telefoniczne z doradcami w celu potwierdzenia wizyty pod numerem tel. 74 6478890).

Aktualnie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony jest w partnerstwie z Forum Aktywności Lokalnej z Wałbrzycha.

Projekt – Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim 2023 – 2026