AKTUALIZACJA Zapytania ofertowego 1/NE3/FRES/2021

wpis w: Nie emigruję - tu żyję | 0

W dniu 15.11.2021r. dokonano korekty Załącznika nr 5 do zapytania ofertowego 1/NE3/FRES/2021 (korekta błędu pisarskiego w tabeli). Poprawiony załącznik został zamieszczony poniżej oraz na Bazie Konkurencyjności. W związku z powyższym, wszyscy Wykonawcy, których oferty wpłyną do FRES, zostaną poproszeni o dokonanie korekty załącznika nr 5 w celu zachowania uczciwej konkurencji.

 

Poprawiony Zał. nr 5 Załączniki do zapytania ofertowego 1.NE3.FRES.2021