Wyniki zapytania ofertowego nr 8/RPO/0031/FRES

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 8/RPO/0031/FRES w ramach projektu „Motyle z Dolnego Śląska” wyłoniono następującego wykonawcę:

Psychologiczna Pracownia Rozwoju
Bogusława Ułanowicz – Pęcherczyk
ul. Niepodległości 12/14
Bolków