Wyniki zapytania ofertowego 2/FRES/SJ/2019

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego nr 2/FRES/SJ/2019 w ramach projektu „Świdnickie Jaskółki” wyłoniono następującego wykonawcę:

ARTE Wielobranżową Spółdzielnią Socjalną,
ul. Nowobielawska 5
58-260 Bielawa,