Wyniki zapytania ofertowego 11/SZ/FRES/2018 z dnia 12.09.2018r.

Informujemy, że w wyniku prowadzonego zapytania ofertowego 11/SZ/FRES/2018 w ramach projektu „Nie emigruję – tu zostaję”  wyłoniono następującego wykonawcę – Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Oddział I we Wrocławiu, ul. Biskupia 10a,
50 – 148 Wrocław.