Rozstrzygnięcie ZAPYTANIA OFERTOWEGO 5/RPO/9.4/2022/FRES/Z

wpis w: Aktualności, DOWES | 0
Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej informuje, iż do realizacji zapytania ofertowego nr 5/RPO/9.4/2022/FRES/C wybrano Wykonawcę:
Przedsiębiorstwo Społeczne 7NieBo Sp. z o.o.
ul. Niepodległości 154
58-303 Wałbrzych
wartość zamówienia: 300000,00 zł