Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego 2/DS/M4/FRES/2022

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/DS/M4/FRES/2022 do Zamawiającego wpłynęła następująca oferta:

  1. Psychologiczna Pracownia Rozwoju Bogusława Ułanowicz – Pęcherczyk
    Bolków
    wartość oferty -140,00 zł/ za godzinę doradztwa psychologicznego;

Do realizacji zamówienia wybrana została oferta – Psychologiczna Pracownia Rozwoju Bogusława Ułanowicz – Pęcherczyk, Bolków;