Rozstrzygnięcie Zapytania ofertowego 1/SZ/NE2/FRES/2021

Informujemy, iż w ramach zapytania ofertowego 1/SZ/NE2/FRES/2021 wpłynęły 2 oferty:

 

  1. Dolnośląski Zakład Doskonalenia Zawodowego Odział I we Wrocławiu, Wałbrzych

Oferta została odrzucona ze względów formalnych (niezgodność z pkt. 6.2 zapytania ofertowego).

 

2. Ośrodek Szkolenia Technicznego Sp. z o.o., Wałbrzych

wartość oferty – 4740,00 zł

liczba otrzymanych punktów – 100