OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU REKRUTACYJNEGO NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej informuje o rozpoczęciu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego związanych z tworzeniem miejsc pracy w nowo powstających Przedsiębiorstwach Społecznych, istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych oraz w Podmiotach Ekonomii Społecznej wyłącznie pod warunkiem przekształcenia tych podmiotów w Przedsiębiorstwa Społeczne.

W celu zgłoszenia się na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, należy zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa, Regulaminem udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego, z załącznikami do tych regulaminów oraz wypełnić i złożyć osobiście odpowiednie Formularze Rekrutacyjne wraz z wymaganymi załącznikami na adres wskazany w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa.
Wszystkie dokumenty związane z rekrutacją w wersji elektronicznej do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w biurach projektu pod adresami:

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej, ul. Beethovena 1-2/26, 58-300 Wałbrzych, tel. 74 647 88 90

Forum Aktywności Lokalnej, ul. Ludowa 1C, 58-304 Wałbrzych, tel. 74 848 01 00,

Formularze Rekrutacyjne w pierwszym naborze przyjmowane będą od dnia 23 września 2019 roku do dnia 13 października 2019 roku. Kolejne nabory będą miały charakter ciągły i trwać będą w cyklach tygodniowych od poniedziałku do niedzieli do 30 listopada 2021 roku.

Regulamin rekrutacji wraz z załącznikami i deklaracjami

Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego wraz załącznikami cz. I

Regulamin udzielania bezzwrotnego wsparcia finansowego wraz załącznikami cz. II

UWAGA! pliki skompresowane w formacie *zip. Otwierać należy przy użyciu programu np.: WinRAR, 7-zip.