Informacja o zmianie Zapytania ofertowego 7/SZ/FRES/2018 z dnia 11.06.2018r.

Informujemy, iż w dniu 13.06.2018r. Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zmieniła treść Zapytania ofertowego 7/SZ/FRES/2018 z dnia 11.06.2018r.

Dokonano następujących zmian:
1. W ust.. 11 Pozostałe informacje – dołożono pkt. 11.8 – Obowiązek informacyjny;
2. W związku z obowiązkiem informacyjnym do zapytania ofertowego dołożono załącznik nr 6 – Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO;

3. Termin realizacji zamówienia- rozpoczęcie zamówienia od 27.06.2018r.
Jednocześnie, aby dać możliwość uzupełnienia bądź poprawy ofert, wydłużony został do dnia 21.06.2018r. termin składania ofert.
Poniżej załączono plik zapytania ofertowego uzupełniony o powyższe zmiany.

zapytanie-ofertowe-7SZFRES2018-zapytanie-zmienione-w-dniu-13.06.2018r..