Doradztwo

wpis w: O nas | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej … Continued

Szkolenia

wpis w: O nas | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia szkoleniowego/edukacyjnego w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej … Continued

Skip to content