OGŁOSZENIE O ROZPOCZĘCIU NABORU REKRUTACYJNEGO NA ŚCIEŻKĘ WSPARCIA FINANSOWEGO (DOTACJI) ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA POMOSTOWEGO

wpis w: Aktualności, DOWES | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Rozwój ekonomii społecznej w subregionie wałbrzyskim”, nr projektu RPDS.09.04.00-02-0001/19, Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej oraz Forum Aktywności Lokalnej informuje o rozpoczęciu naboru na ścieżkę wsparcia finansowego (dotacji) oraz udzielania wsparcia pomostowego związanych z tworzeniem miejsc … Continued

Rozeznanie rynku – kurs elektryczny do 1 KV z dnia 02.09.2019r.

W związku z realizacją projektu pn. „Motyle z Dolnego Śląska” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1 Aktywna Integracja, nr umowy: RPDS.09.01.01-02-0031/17-00 Fundacja Rozwoju … Continued

Skip to content