Ekonomia Społeczna

wpis w: Ekonomia społeczna | 0

Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna łączy cele społeczne i ekonomiczne, a jej istotę stanowiąprzedsiębiorstwa społeczne. Aspekt ekonomiczny takiegoprzedsiębiorstwa przejawia sięw tym, że musi funkcjonować na rynku jak każde inne. Stąd konieczność prowadzeniaw miarę regularnejdziałalności, podnoszenia własnej konkurencyjności czy istnieniachoćby nielicznego, ale … Continued

Doradztwo

wpis w: O nas | 0

Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza do skorzystania z bezpłatnego wsparcia doradczego w ramach projektu „Program wsparcia sektora ekonomii społecznej subregionu wałbrzyskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Oś priorytetowa 9 Włączenie społeczne Działanie 9.4 Wspieranie gospodarki społecznej … Continued

Skip to content