Oferta Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

wpis w: DOWES | 0

Zapraszamy do podjęcia współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej (Ośrodek akredytowany przez Ministerstwo Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej). Proponowana współpraca obejmuje ważne z perspektywy rozwoju lokalnego aspekty w obszarach: Tworzenia lub rozwoju podmiotów Ekonomii Społecznej (spółdzielni socjalnych, stowarzyszeń, fundacji, spółek … Continued

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/RPO/9.4/PWSESSW

wpis w: DOWES | 0

W związku z realizacją projektu pn. „Program Wsparcia Ekonomii Społecznej Subregionu Wałbrzyskiego”  nr umowy: RPDS.09.04.00-02-0011/15-00 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej  w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.4 … Continued

Skip to content