Zapytanie ofertowe 21/SZ/FRES/2017

W związku z realizacją projektu pn.: „Nie emigruję- tu zostaję” nr umowy na realizację projektu RPDS.09.01.04-02-0007/16, realizowanego w ramach RPO Priorytet IX Włączenie społeczne, Działanie 9.1 Aktywna integracja, Poddziałanie 9.1.4 Aktywna integracja-ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, … Continued

Zapytanie ofertowe z dnia 08.09.2017r. w ramach projektu „Nie emigruję – tu zostaję”

W związku z realizacją projektu pn. „Nie emigruję – tu zostaję” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 9.1  Aktywna Integracja nr umowy: RPDS.09.01.04-02-0007/16 Fundacja … Continued

Ekonomia Społeczna

wpis w: Ekonomia społeczna | 0

Czym jest ekonomia społeczna? Ekonomia społeczna łączy cele społeczne i ekonomiczne, a jej istotę stanowiąprzedsiębiorstwa społeczne. Aspekt ekonomiczny takiegoprzedsiębiorstwa przejawia sięw tym, że musi funkcjonować na rynku jak każde inne. Stąd konieczność prowadzeniaw miarę regularnejdziałalności, podnoszenia własnej konkurencyjności czy istnieniachoćby nielicznego, ale … Continued

Skip to content