Warto się zmieniać, trzeźwo patrzeć na świat, spełniać marzenia.

Pomaganie innym jest paliwem do życia. Widząc jak ten owoc wzrasta, jest to błogosławieństwo.

Sebastian